Günlük Arşiv: 27 Şubat 2018


Mikroc de sayısal değerin text karşılığını almak yani LCD de yazı gösterebilmek için aritmetik veri tiplerini string ifadeye çevirmemiz gerekmektedir.Bunun için şu kütüphane komutlarını kullanmamız gerekiyor: ByteToStr ShortToStr WordToStr IntToStr LongToStr LongWordToStr FloatToStr ByteToStr Dönüştürülecek sayı unsigned short  tipinde işaretsiz (0…255) olmalıdır. örnek [crayon-5c70f31b01ece752937095/] örneğe göre t dönüştüreceğimiz sayıdır, txt ise […]

Sayısal veriden String e Dönüşüm


Aşağıda Mikroc de kullanılan farklı veri tiplerinin kısa açıklamaları ve alabilecekleri sınır değerler gösterilmiştir. Veri tipi Byte Büyüklüğü Değer aralığı bit 1–bit 0 or 1 sbit 1–bit 0 or 1  char (işaretsiz) 1 0 .. 255 signed char 1 – 128 .. 127  short ( işaretli 8 bit tamsayı) 1 – […]

MikroC de Veri tipleri