7 segment display


Birden fazla display kullanılması gereken uygulamalarda pic16f877a nın her portuna ayrı ayrı display yerleştirmek verimli olmaz zaten bu yöntemle  enfazla 3 display bağlanabilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için display  tarama yöntemi geliştirilmiştir. Bu metod ile displaylara sıra ile istediğimiz sayı ları atadıktan sonra gözün farkedemeyeceği hızlarda örneğin 100HZ=10ms displaylar arasında […]

Pic Assembly: çift displayda tarama yöntemi ile 2 basamaklı sayı ...


PİC16F877A’DE  ASSEMBLY İLE SEVEN SEGMENT DISPLAY KULLANIMI   Bu çalışmamı Çin’den getirttiğim PIC16F877A’lı PIC Development Board kit üzerinde gerçekleştirdim.Board ile detaylı bilgiyi bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda board üzerinde bulunan 4 adet seven segment kontrol ettik.Gerekli açıklamalar kodların yanına yorum satırı olarak düştüm. Kullanmış olduğumuz BOARD’A ait olan şematik çizim;     […]

PİC16F877A’DE ASSEMBLY İLE SEVEN SEGMENT DISPLAY KULLANIMI