pic mikroişlemciler


Bipolar ve unipolar olmak üzere 2 çeşit step motor vardır. Bipolar step motorlar 4 uçlu ve 2 kutupludurlar faz başına tek sargı düşmekte ve her iki yönden de akım geçirmektedir. Bobin uçlarına ters gerilim uygulanmalıdır. yani X ucu 5V ise X’ ucuna 0V uygulanmalıdır. Genel olarak H devresi ile sürülürler L298N […]

Pic Assembly: 4 uçlu Bipolar step motoru tam ve yarım ...


Birden fazla display kullanılması gereken uygulamalarda pic16f877a nın her portuna ayrı ayrı display yerleştirmek verimli olmaz zaten bu yöntemle  enfazla 3 display bağlanabilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için display  tarama yöntemi geliştirilmiştir. Bu metod ile displaylara sıra ile istediğimiz sayı ları atadıktan sonra gözün farkedemeyeceği hızlarda örneğin 100HZ=10ms displaylar arasında […]

Pic Assembly: çift displayda tarama yöntemi ile 2 basamaklı sayı ...

Bu uygulamada 16Bitlik H’6265′ sayısı ile H’21AB′ sayısı toplanacak olup , RA0 daki butona basıldığında sonucun altbiti RB1 deki butona basıldığında üst biti gözükecektir. Pic16f877a 8 bitlik mikrodenetleyici olduğundan 16bitlik sonucu direkt olarak gösteremiyoruz.

PIC Assembly Programming:16Bit Butonlu Toplama İşlemi


Bu uygulamada 8 bitlik hex İki sayıyı: H’BD’ ve H’21’ Toplayıp sonucu PORTB deki LED ler üzerinde göstereceğiz . ilk olarak RA1 butonuna basıldığında SAY1, RA2 butonuna basıldığında SAY2 kaydedici içerisindeki h’BD’ sayısıyla, h’21’ sayısı  sırayla LED ler üzerinde gözükecektir RA0 daki butona basıldığında işlemin sonucu B port’undaki LED’lerde gözükecektir.

PIC Assembly Programming: 8 Bit Butonlu Toplama İşlemiProgram ilk çalışmaya başladığında PORTB’deki hiçbir LED yanmayacaktır. Butonlara bastıkça değişen sayılar PORTB’ye bağlı olan LED’lerde binary sayısal düzeninde yanacaktır. Bu programda gecikme alt programı buton arkını elemek ve butona basılma süresini kontrol etmek amacıyla kullanılmıştır.

PIC Assembly Programming:RA0 daki butona basınca PORTB deki sayıyı “1” ...


Bu örnekte Mantıksal operand olan XORLW  türkçesi: Özel veya değil  işlemini kullanarak karşılaştırma yaparak Butona 10 Kez bastığımızda PORTB deki tümledleri yakan assembly programı PIC16F877A mcu üzerinde yapacağız. XOR Mantığı A B F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0        

PIC Assembly Programming: Mantıksal İşlemler XORLW kullanımı 10 kez basınca ...


Bu örnekte 0 dan 255 e kadar binary kodlamalı olarak  saydıracağız. Sayma işlemi LED ler üzerinde binary olarak kodlanmış gözükecektir. 21. ve 22.satırdaki kodları aktif ederseniz çift sayı olarak saydıracaktır.  İlerleyen örneklerde 7 segment display üzerinde desimal olarak göstereceğiz.     [crayon-5c70f462414da132722495/]  

PIC Assembly Programlama: 0-255 BINARY UP COUNTER (INCF ve ADDWF)Bir önceki DECFSZ zaman örneğimizdeki zaman gecikme işlemi için 2 ayrı zaman gecikme döngüsü düzenlemiştik ,şimdi tek bir zaman döngüsünü alt program olarak yapıp  gerekli olan yere CALL komutuyla çağıracağız. Bu sayede gereksiz kod kalabalığını önlemiş oluyoruz. Programımız 15 satır kısalmış oluyor ve PIC mikro işlemcimizin hafızasını daha az kullanmış oluyoruz. […]

PIC Assembly Programlama: Alt Program ile KOD sadeleştirmek