WordToStr


Mikroc de sayısal değerin text karşılığını almak yani LCD de yazı gösterebilmek için aritmetik veri tiplerini string ifadeye çevirmemiz gerekmektedir.Bunun için şu kütüphane komutlarını kullanmamız gerekiyor: ByteToStr ShortToStr WordToStr IntToStr LongToStr LongWordToStr FloatToStr ByteToStr Dönüştürülecek sayı unsigned short  tipinde işaretsiz (0…255) olmalıdır. örnek [crayon-5c70f35539cc0531684688/] örneğe göre t dönüştüreceğimiz sayıdır, txt ise […]

Sayısal veriden String e Dönüşüm